UTRECHT - Tweederde van de mannen wil diep in hun hart graag meer tijd doorbrengen met hun kinderen en meer doen in het huishouden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Maar daadwerkelijk hun carrière opgeven voor hun gezin, dat is voor de meeste vaders nog een iets te ambitieuze stap.

Voor het onderzoek zijn 582 getrouwde en heteroseksuele mannen en vrouwen tussen de 18 en 55 jaar met kinderen benaderd. De enquête is uitgevoerd in verband met het debat License to Care, dat op 12 april plaatsheeft in De Rode Hoed in Amsterdam.

Mannen willen dan wel meer zorgen, maar ze leveren liever geen inkomen in en vrezen toch ook dat ze minder kans hebben carrière te maken als ze minder gaan werken. Als hun vrouwen extra gaan werken en ook meer verdienen, zou een kwart van de mannen overigens wel meer tijd in huis willen doorbrengen. Een deel van de vaders geeft echter toe dat ze regelmatig smoesjes bedenken om onder het huishouden en de zorg voor hun kinderen uit te komen.

Veel mannen denken ook dat hun vrouwen beter voor de kinderen kunnen zorgen dan zijzelf. Ruim de helft van hen denkt dat de moeder het beste voor het kind kan zorgen. Vrouwen zijn hier echter iets minder van overtuigd. Een kwart van de mannen zou meer willen zorgen als het niet ten koste gaat van hun hobby of sport.