DEN HAAG - De nieuwe wet voor euthanasie en hulp bij zelfdoding is sinds maandag van kracht. Daarmee heeft Nederland als eerste land in de wereld een wettelijke regeling die aangeeft wanneer hulp bij zelfdoding door een arts, of levensbeëindiging op verzoek van de patiënt door een arts, is toegestaan.

Door de komst van de wet wordt de rechtszekerheid van de patiënt en de arts bij het toepassen van euthanasie vergroot. Vorig jaar april ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel.

De wet houdt in dat artsen een weloverwogen verzoek tot levensbeëindiging van patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, mogen straffeloos inwilligen als zij zich aan strikte regels houden.

Onzorgvuldige euthanasie blijft strafbaar, met een maximumstraf van twaalf jaar cel. De arts moet zijn handelen melden bij een regionale toetsingscommissie, die alleen bij twijfel het Openbaar Ministerie inschakelt.