ARNHEM - Officier van justitie I. Monsma heeft maandag voorde militaire kamer van de rechtbank in Arnhem tegen elf militairenwerkstraffen geëist variërend van zeventig tot 240 uur wegens eenuit de hand gelopen ontgroening in de kazerne in Oirschot inoktober 2003.

Daarbij werden vijf militairen uit hun kamer gesleurd envastgebonden op een stoel. Terwijl de drank rijkelijk vloeide,kregen de slachtoffers een kussensloop over hun hoofd getrokken enwerden zij overgoten met bier. Vervolgens werd hun beenhaarafgeschoren, kregen zij stokslagen en bewerkten de daders hen metbrandende sigarettenpeuken.

Laagste straf

De eerste twee slachtoffers deden later zelf mee aan de daaropvolgende ontgroeningen. Volgens de mannen werden zij hiertoegedwongen. De officier eiste tegen hen de laagste straf.

De elf mannen gaven toe dat de ontgroening gigantisch uit dehand was gelopen. Van de elf militairen hebben acht ontslaggekregen, zijn twee berispt en is er een overgeplaatst. Volgensjustitie was de ontvoering schadelijk voor de krijgsmacht, maarhebben de mannen al behoorlijke straf gekregen door het ontslag ende berispingen.

Nieuwkomers

De ontgroening vond plaats in de nacht van 15 op 16 oktober 2003in de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne. De elfmilitairen behoorden allemaal tot het 17ePantser-Infanteriebataljon. In dat bataljon kwamen nieuwkomers bijoud-Bosniëgangers. Deze laatsten vonden dat de nieuwkomers eenontgroening moesten ondergaan.

Volgens de militairen en hun advocaten is ontgroening gewoonbinnen de krijgsmacht. Zij bagataliseerden veelal hun aandeel. Hetzou een ludieke ontgroening worden, maar het liep behoorlijk uit dehand. De slachtoffers zaten ruim een uur vast op een stoel. Doorhet natte kussensloop op hun hoofd kregen zeademhalingsmoeilijkheden en braakneigingen.

Scherpe kritiek

De officier eiste de hoogste straf tegen de 28-jarige M. de B, een ex-commando, die volgens de officier samen met een-jarige soldaat de organisator was. Hij hekelde ook de rol van dekorporaal, die volgens hem eerder had moeten ingrijpen. Advocaat E.Meijer uitte scherpe kritiek op het kader. Volgens hem is er vanhogerhand veel druk uitgeoefend op de militairen om aangifte tedoen.

Rampzalige gevolgen

De uit de hand gelopen ontgroening heeft voor de tien soldatenen een korporaal rampzalige gevolgen. Enkele mannen zijn ingestort.Een heeft de hulp van een psycholoog ingeschakeld. Voor hen was hetleger hun lust en hun leven.De rechtbank doet op 5 juli uitspraak.