VOORBURG - Voor het eerst in twintig jaar vertrokken in 2003 meer mensen uit Nederland dan er kwamen wonen. In totaal emigreerden 104.800 mensen, terwijl het aantal immigranten op .500 lag. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gemeld.

Het CBS schrijft de oorzaak van het zogeheten vertrekoverschot vooral toe aan Antillianen, die steeds vaker terugkeren naar de Nederlandse Antillen. Ook onder andere bevolkingsgroepen met zowel een westerse als niet-westerse achtergrond nam de emigratie toe. In 2002 kwamen nog 24.000 mensen meer naar ons land dan er vertrokken.