DEN HAAG - Criminele illegalen moeten sneller van de straat gehaald en worden uitgezet. Dat kan door hen ongewenst te verklaren. Hierdoor wordt hun verblijf strafbaar en kunnen ze makkelijker worden opgepakt dan nu het geval is. PvdA en VVD zijn hier voor, zo bleek maandag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de illegalennota van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken). Het CDA wil illegaliteit op zichzelf al strafbaar stellen.

VVD'er Visser gaat verder dan zijn PvdA-collega Dijsselbloem, die alleen criminele illegalen ongewenst wil verklaren. Visser vindt dat dit moet gelden voor alle illegalen die te verstaan is gegeven dat zij het land moeten verlaten. Doen ze dit niet, dan zouden ze automatisch ongewenst moeten worden.

De VVD liet eerder al weten niet voor strafbaarstelling van illegalen te zijn, omdat de cellen nu al vol zitten. Het kabinet is dat met de VVD eens. CDA'er Van Fessem ziet dat probleem niet zo, omdat Justitie nu werk maakt van straffen-op-maat, waardoor niet elke crimineel meteen ook achter de tralies hoeft.

Huisjesmelkers

Verder wensen VVD en PvdA een hardere aanpak van huisjesmelkers dan het kabinet voorstaat. Onteigenen van woningen gaat het kabinet nog te ver. De PvdA en GroenLinks vinden dat dit makkelijker moet kunnen worden als er sprake is van overlast.

De VVD verwijst naar de grondwet, waarin staat dat onteigening al mogelijk is als het algemeen belang daarom vraagt. Volgens Visser is verbeurdverklaren van een woning ook een optie. Verbeurdverklaren gebeurt bij voorwerpen die zijn gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit.

Bij illegalen met tbs moet de behandeling worden gestopt, vindt Visser. Die behandeling is immers gericht op terugkeer in de Nederlandse samenleving, en dat is nu juist wat de VVD niet wil. De tientallen illegale tbs'ers die er volgens Visser zijn, moeten wel medisch worden behandeld, desnoods worden opgesloten maar zodra mogelijk terug naar hun eigen land.

Het Kamerlid Vos (GroenLinks) vindt dat de plannen van Verdonk te veel zijn gericht op de aanpak van de illegalen en onvoldoende op degenen die van de illegalen profiteren. SP'er De Wit hoopt op een humane aanpak van het probleem.