HILVERSUM - De VVD had misschien met de paarse coalitie moeten breken wegens het tekortschieten van het het asielbeleid. Dit zei Europees commissaris Frits Bolkestein zondag in het tv-programma Buitenhof.

Bolkestein, VVD-fractieleider tijdens het eerste paarse kabinet, zei dat de liberalen met voorstellen kwamen voor een ander asielbeleid, maar dat die "keer op keer" werden afgewezen door de regeringspartners van PvdA en D66.

Tijdens het tweede paarse kabinet, toen Dijkstal de fractieleider was van de VVD, kwam een nieuwe vreemdelingenwet tot stand. "Misschien hadden we moeten breken op de vreemdelingenwet," aldus Bolkestein.

D66-senator Jan Terlouw zei in de uitzending dat zijn partij de Lijst Pim Fortuyn (LPF) niet op voorhand moet uitsluiten van een nieuwe coalitie. Uit ervaring weet hij hoe moeilijk het is over samenwerking te onderhandelen, terwijl "de handen gebonden zijn".

Oud-CDA-fractieleider Jaap de Hoop Scheffer, die nog steeds lid van de Tweede Kamer is, wil eveneens de LPF niet bij voorbaat buitensluiten. Ook al vindt hij evenals Terlouw dat de kans op samenwerking uiterst klein is gezien de uiteenlopende opvattingen met de LPF.

Regeringsverantwoordelijkheid

Ook Bolkestein wil de LPF niet uitsluiten. Hij wees erop dat het Vlaams Blok in Antwerpen aan de winnende hand blijft, terwijl de andere politieke partijen samenwerking met deze partij afwijzen. Elders in Europa verliezen extreem rechtse partijen aan aanhang, als ze regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen.

Volgens Bolkestein kan overwogen worden dergelijke partijen "het bad in te trekken." Ze moeten dan met concrete oplossingen komen en kunnen daarop afgerekend worden door de kiezers. Burgemeester Wallage van Groningen, PvdA-fractieleider tijdens het eerste paarse kabinet, noemt dat een "gevaarlijk experiment."