NIEUWEGEIN - Het lijkt erop dat de elft (Alosa alosa) terugkeert in de Nederlandse rivieren. Sinds de jaren '30 van de vorige eeuw werd deze vis als uitgestorven in onze rivieren beschouwd, maar onlangs trof een beroepsvisser drie exemplaren van deze zeer zeldzame riviertrekvis aan in zijn fuiken. Dat meldde de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) zondagavond.

Deskundigen van de OVB hebben inmiddels vastgesteld dat het om paairijpe vrouwtjes-elften gaat. De organisatie noemt de vangst "uitzonderlijk".

Riviertrekvis

De elft (Alosa alosa) is een zogenoemde riviertrekvis die, zodra zegeslachtsrijp is, vanuit zee de rivieren optrekt. De haringachtige soort zoekt ver stroomopwaarts gelegen grindbanken op om daar te paaien.

Tot omstreeks 1910 bestond er op de Rijn en de Maas een bloeiende visserij op de elft. "De Meivis, zoals de elft ook wel genoemd wordt, was zo talrijk, dat hij als 'armeluis'-vis gold", weet de OVB, die er verder op wijst dat in 1886 in Nederland .000 kilogram elft werd verhandeld. Rond 1900 werden er nog .000 elften per jaar op veilingen aangevoerd.

Waterkwaliteit

De elft verdween net als trekvissen als de zalm en de steur uit de West-Europese wateren door de slechte waterkwaliteit, het verloren gaan van geschikte paaigronden en het feit dat vissen stuwen en sluizen in de rivieren niet kunnen passeren tijdens hun trek. De laatste echte Rijn-elft werd in 1930 bij Basel (Zwitserland) gevangen.

Tussen 1969 en 2000 werden nog vijf incidentele vangsten van de elft in de Rijn en de Maas gemeld. De OVB gaat er vanuit dat het hier waarschijnlijk ging om zogeheten dwaalgasten uit rivieren elders in Europa. De soort komt nog in kleine aantallen voor in enkele Franse rivieren.

Ondanks het herstel van de waterkwaliteit van de rivieren en de aanleg van vispassages is de elft tot nu toe niet echt teruggekeerd. "De vangst in Nederland van meerdere elften in korte tijd, waaronder een vis vol met eitjes, geeft een voorzichtige aanwijzing dat de soort de Rijn weer opzoekt", stelt de OVB. LINK
Vissoort Elft (pdf bestand)