RAMALLAH - Al-Fatah, de beweging van Yasser Arafat, heeftgewaarschuwd voor een "onvoorstelbare" reactie als de Palestijnseleider iets overkomt.

In een verklaring zei al-Fatah dat het tot een algehelemobilisatie heeft opgeroepen van zijn aanhangers. "Gezien de ernstvan de situatie die direct gericht is tegen president Arafat, heeftal-Fatah zijn aanhangers opgeroepen paraat te staan", aldus deverklaring.

Premier Sharon van Israël had Arafat vrijdag een vijand genoemd.Israëlische troepen hebben een groot deel van het hoofdkwartier vanArafat bezet en bevinden zich vlakbij het vertrek waarin dePalestijnse leider zich bevindt.

Israël zegt dat de operatie eenvergelding is voor een serie van Palestijnse zelfmoordaanslagen,waarbij tientallen Israëliërs zijn omgekomen.

Ondervraging

Voertuigen van het Israëlische leger trekken doorde wijken van de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever,waarbij via luidsprekers mannen in de leeftijd van 16 tot 50 jaarworden opgeroepen zich te melden voor ondervraging. Dat hebbenPalestijnse functionarissen gezegd.

Honderden mannen zijn al opgepakt en worden ondergebracht inschoolgebouwen. Van daar worden ze overgebracht naar de Israëlischelegerbasis Ofer.

/NIEUWSVeiligheidsraad vraagt Israël terug te trekken