LISSABON - Het Angolese leger en de opstandelingen van deUnita zijn zaterdag een bestand overeengekomen. Het akkoord moeteen einde maken aan de 27-jarige burgeroorlog in Angola.

Eenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties woonde de ondertekeningin de Angolese provinciehoofdstad Luena bij. "Beide partijen beloven een einde te maken aan devijandelijkheden en de vrede overal in Angola te herstellen",aldus de overeenkomst.

Plaatsvervangend legerchef generaal GeraldoNunda en opstandelingenleider Abreu Kamorteiro tekenden deovereenkomst. Deze wordt volgende week in de hoofdstad Luandaofficieel ondertekend.

Bij de ondertekening waren behalve een vertegenwoordiger van deVN ook vertegenwoordigers van Rusland, de Verenigde Staten en devoormalige kolonisator Portugal aanwezig. Deze landen zien samentoe op de naleving van het vredesakkoord van Lusaka dat in 1994werd bereikt, maar in 1998 sneuvelde.

Miljoen

Na de dood van de oprichter van Unita, Jonas Savimbi, op 22febrauri werden de eerste stappen naar een nieuw vredesakkoordgezet. Op 15 maart werd al een staakt-het-vuren afgesproken, waarnade vredesbesprekingen werden hervat.

Naar schatting zijn gedurende de burgeroorlog in Angola meer daneen miljoen mensen om het leven gekomen. De Veiligheidsraad van deVN beloofde het land donderdag financiële steun als beide partijentot een vredesakkoord zouden komen.