BREDA - Politiediensten en douane in Nederland, België,Luxemburg en Frankrijk hebben zaterdagavond en de daaropvolgendenacht een grootscheepse drugscontrole gehouden. Daarbij werden inNederland acht mensen aangehouden.

De politie nam 3370 gram softdrugs, 59 joints, 257 spacecakes, gram paddo's, 2369 xtc pillen, een vuurwapen, slagwapen,boksbeugel en 925 euro in beslag. Over de resultaten van de actiein België en Frankrijk is nog niets bekend.

In het totaal waren meer dan duizend opsporingsambtenarenbetrokken bij de actie, waarvan 169 uit Nederland. Voor het eerstwerd ook gecontroleerd in vliegtuigen die vanuit Nederland naarFrankrijk vlogen. Behalve het bestrijden van de drugshandel was deactie ook gericht op het uitbreiden en verbeteren van desamenwerking tussen de internationale politiediensten.

Ook de controle op bepalingen van het Schengen-verdrag en het vergaren vaninformatie over het georganiseerde drugstoerisme vormden onderdeelvan de controles.