NEW DELHI - India en Pakistan hebben overeenstemmingbereikt over een moratorium op nucleaire testen voor militairedoeleinden. De landen hebben tevens besloten een telefonischehotline op te zetten om het risico op een nucleaire oorlog teverminderen.

Pakistan en India gaven zondag een gezamenlijke verklaring uit,nadat regeringsfunctionarissen van beide landen in de Indiasehoofdstad New Delhi twee dagen overleg hadden gevoerd over met namenucleaire kwesties. Beide landen bezitten kernwapens.

In de overeenkomst over het verbod op nucleaire testen staat dateen uitzondering kan worden gemaakt. Pakistan en India kunnenalsnog proeven houden als "door buitengewone omstandigheden" debelangen van beide landen in het geding zijn.

Hotline

Op de hotline kunnen de ministeries van Buitenlandse Zaken vanPakistan en India informatie uitwisselen. Zo'n rechtstreeksetelefonische verbinding is al eerder ingesteld voor de hoogstemilitaire bevelhebbers van de twee landen. Pakistan en India gaandie militaire hotline opwaarderen en verbeteren.

Verder riepen de landen op de top van New Delhi andere nucleairemogendheden op om geregeld in werkgroepen bijeen te komen omnucleaire kwesties en andere zaken te bespreken.