NEW YORK - Bill Clinton vindt dat president George W.Bush een juist besluit nam door Irak aan te vallen. Wel was hettijdstip voor de invasie verkeerd, aldus Clinton in een interviewmet het tijdschrift Time Magazine, dat zondag is gepubliceerd.

Clinton zei dat hij zou hebben gewacht tot de wapeninspecteursvan de Verenigde Naties hun werkzaamheden in Irak hadden afgerond.

De oud-president sprak de afgelopen dagen met een aantal mediamet het oog op de verschijning maandag van zijn boek My Life. Ineen interview met de zender CBS dat zondag wordt uitgezonden, zegtClinton dat de Irakezen beter af zijn zonder dan met SaddamHussein. Voorwaarde is wel dat het land een stabiel regime krijgt,aldus de oud-president.

Clinton erkent tegenover CBS dat na het verdrijven van hetSaddam Hussein meer terroristen Irak zijn binnengekomen. Volgenshem lijdt het geen twijfel dat de grootste terreurdreiging in dewereld van het terreurnetwerk al-Qaeda komt.