DEN HAAG - In Den Haag protesteren zaterdagmiddag ongeveer mensen tegen de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Ongeveer veertig organisaties, waaronder het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Pax Christi, de SP, GroenLinks en Kerk en Wereld, steunen de actie.

De demonstratie is tegen het middaguur begonnen. Tijdens de bijeenkomst spreken onder anderen Eerste-Kamerlid Ter Veld en Tweede Kamerlid Hindriks. Beiden zijn lid van de PvdA.

Hun partij twijfelt nog steeds over de Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de JSF, de beoogde opvolger van de F-16 van de Nederlandse luchtmacht.

De demonstratie vindt zaterdag plaats, omdat de Tweede Kamer dinsdag over de aanschaf van de JSF debatteert.