BRUSSEL - "De Europese grondwet is gelukkig goed uit de startblokken, maar er is nog een marathon te gaan", reageert de liberale fractie in het Europese Parlement zaterdag. Na het politiek akkoord van regeringsleiders over de grondwet houden veel landen een referendum. Resultaten daarvan kunnen nog obstakels vormen voor de uistekende uitkomst, aldus de fractie waarvan VVD en D66 deel uitmaken.

CDA-europarlementariër Camiel Eurlings zegt zeer verheugd te zijn over het akkoord: "Dit is een grote stap vooruit, vooral voor de betere samenwerking in Europa". Hij denkt dat het mogelijk is om Nederlanders de voordelen uit te leggen, maar ziet dat somberder in voor het eurosceptische Groot-Brittannië.

'Doorbraak'

De PvdA-europarlementariër Max van den Berg stelt dat er 'eindelijk een succesvolle doorbraak' is bereikt. Die zal Europese burgers meer democratie en grondrechten opleveren. Dat op het laatste moment de besluitvorming minder makkelijk is gemaakt, vindt Van den Berg jammer.

Europarlementariër Blokland (Christenunie / SGP) is echter kritisch. Hij vindt dat het eerste ontwerp al onaanvaardbaar veel macht naar Brussel schoof. "Ik denk niet dat de laatste aanpassingen ons over de streep zullen trekken".

GroenLinks vindt er te veel is aangepast aan het ontwerp. "De nieuwe formule voor de stemmenweging is nauwelijks doorzichtiger dan uit het vorige verdrag", aldus europarlementariër Lagendijk (GroenLinks). "De koehandel in de Brusselse achterkamertjes had geen dag langer mogen duren, anders was van de voorgestelde verbeteringen niets overgebleven."