RIYAD - Het Saudische ministerie van BinnenlandseZaken heeft zaterdag de dood bevestigd van de vermoedelijke leidervan het al-Qaeda-netwerk in Saudi-Arabië. De staatstelevisie toondeals bewijs een foto van het lijk van Abdelaziz al-Muqrin. Ook al-Qaeda heeft de dood van Muqrin bevestigd, via een website.

Al-Muqrin gold als het hoofd van de groep ontvoerders dievrijdag de Amerikaanse ingenieur Paul Johnson onthoofden. Hij wasde meest gezochte man van Saudi-Arabië en presenteerde zich als deal-Qaeda-leider van het Arabische schiereiland.

Bij de operatie tegen al-Muqrin in de Saudische hoofdstad Riyadwerden hij en drie andere al-Qaeda-verdachten gedood. Volgenssommige meldingen was het kwartet bezig zich te ontdoen van hetlijk van Johnson. De groep werd al gezocht wegens antiwesterseaanslagen in het koninkrijk. De veiligheidstroepen konden twaalfpersonen arresteren, aldus de autoriteiten.

Eisen

De groep rond al-Muqrin executeerde de Amerikaan Johnson omdatde Saudische regering niet op de eisen van de ontvoerders wasingegaan. De kidnappers wilden de vrijlating van al-Qaeda-leden enzeiden dat alle 'ongelovigen' het land moesten verlaten.

Ultimatum

Zij stelden Riyad een ultimatum en dreigden met de onthoofding.De overheid had echter meteen duidelijk gemaakt niet metterroristen te onderhandelen. Zij zette een grootscheepse zoekactiemet duizenden agenten naar de vermiste Amerikaan op touw.

Foto's

De gijzelnemers plaatsen vrijdag na het verstrijken van hetultimatum foto's van de onthoofde Johnson op het internet. De-jarige Amerikaan was zaterdag een week geleden in Riyadontvoerd. Hij werkte voor vliegtuigbouwer Lockheed Martin, dietoestellen levert aan de Amerikaanse strijdkrachten. Zijnontvoerders gebruikten dat als argument om de ontvoering goed tepraten.

Oproep

Johnsons echtgenote had eerder nog een emotionele oproep aan deontvoerders gedaan om hem vrij te laten. Haar boodschap werduitgezonden door zowel de Amerikaanse zender CNN als de Arabischezender al-Arabiya.

De Amerikaanse president Bush zei in een reactie op deonthoofding dat de moordenaars van Johnson proberen Amerika teintimideren: "Ze proberen onze wil aan het wankelen te brengen. Zeproberen ons zover te krijgen dat we ons terugtrekken uit dewereld."

Nick Berg

Het was de tweede keer in korte tijd dat terroristen eenAmerikaanse burger onthoofden. Begin mei trof de 26-jarige NickBerg hetzelfde lot. Hij werd vermoord door Iraakse opstandelingen,uit wraak voor de mishandeling van Iraakse gevangenen doorAmerikaanse militairen. Ook Bergs onthoofding werd gefilmd en ophet internet gezet.