NEW YORK - Oud-minister Pronk (PvdA) wordt speciaal gezantvoor de Verenigde Naties in Sudan. Dat heeft de VN vrijdagbekendgemaakt. De voormalige minister van Ontwikkelingssamenwerkingen VROM komt aan het hoofd te staan van een vredesmissie die deVeiligheidsraad de komende weken naar het Afrikaanse land wilsturen.

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) noemt de bemoeming van Pronk een 'schot in de roos'. "Hij is de juiste man op de juiste plaats. Hij kent de regio goed. Hij kan de problemen goed inschatten. Bovendien kent hij alle spelers in het conflict persoonlijk. Ik heb er alle vertrouwen in", aldus de bewindsvrouw. De benoeming is volgens haar bovendien een erkenning voor de Nederlandse inspanningen om het vredesproces in Sudan te doen slagen.

Pronk was van 1980-1985 Adjunct Secretaris-Generaal van UNCTAD,de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling. Verder was hij ookal speciaal gezant voor de de VN bij de top over duurzameontwikkeling in Johannesburg in 2002. Hij was ook voorzitter van deklimaatconferenties in Den Haag (2000) en Bonn (2001).

In het tweede Paarse kabinet was Pronk minister vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. In het eerstePaarse kabinet was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking,evenals in het kabinet-Den Uyl in de jaren zeventig.

Strijd

Sudan wordt al tientallen jaren geteisterd door een burgeroorlogtussen de Arabische, islamitische regering in het noorden en dezwarte, overwegend christelijke en animistische bevolking in hetzuiden. Deze strijd heeft sinds 1983 meer dan anderhalf miljoenmensenlevens geëist.

Ondanks de ondertekening eind mei van een vredesakkoord tussende regering en de rebellenbeweging SPLA, houden de gewelddadighedenin Sudan aan. In de westelijke provincie Darfur blijven Arabischemilities, gesteund door Khartum, de bevolking terroriseren.

Sinds februari vorig jaar vielen in Darfur minstens tienduizenddoden. Een miljoen mensen zijn voor het geweld op de vluchtgeslagen. Deze week luidde VN-secretaris-generaal Kofi Annan denoodklok over de humanitaire situatie in de provincie. Hij riep optot onmiddellijke actie in Sudan.