RIYAD - Een Amerikaanse gegijzelde is in Saudi-Arabiëonthoofd door zijn ontvoerders, die mogelijk banden hebben met hetal-Qaedanetwerk. De islamitische website Sawt al-Jihad toondevrijdag foto's van de executie.

Met de onthoofding van Paul Johnson voerden de kidnappers hundreigement uit. De groep, die beweert tot het al-Qaedanetwerk tebehoren, had de regering van Saudi-Arabië een ultimatum gesteld.Zij eisten de vrijlating van honderden militante moslims.

Dinsdagavond laat plaatsten zij een videoboodschap op hun websitemet beelden van Johnson, waarin zij een ultimatum stelden van 72uur.

Lockheed Martin

De 49-jarige Johnson was zaterdag in de hoofdstad Riyadontvoerd. Hij werkte voor vliegtuigbouwer Lockheed Martin, dietoestellen levert aan de Amerikaanse strijdkrachten. Zijnontvoerders gebruikten dat als argument om de ontvoering goed tepraten.

De Saudische regering verklaarde niet met terroristen teonderhandelen en zette een grootscheepse zoekactie op touw naar devermiste Amerikaan. Daaraan werkten duizenden Saudische agentenmee. Johnsons echtgenote deed eerder vrijdag een emotionele oproepaan de ontvoerders om hem vrij te laten. Haar boodschap werduitgezonden door zowel CNN als de Arabische zender Al-Arabiya.

Nick Berg

Het is de tweede keer in korte tijd dat terroristen eenAmerikaanse burger onthoofden. Begin mei trof de 26-jarige NickBerg hetzelfde lot. Hij werd vermoord door Iraakse opstandelingen,uit wraak voor de mishandeling van Iraakse gevangenen doorAmerikaanse militairen. Ook Bergs onthoofding werd gefilmd en ophet internet gezet.