DEN HAAG - Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen straks op verschillende momenten examen doen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van onderwijsminister Van der Hoeven. In de vakken waarin leerlingen goed zijn, mogen ze al in de loop van het jaar examen doen, zodat ze zich daarna kunnen concentreren op andere vakken.

Nu zijn de examens voor vmbo, havo en vwo nog in mei. Van der Hoeven denkt aan twee of drie examenmomenten in een schooljaar. Hele goede leerlingen kunnen al halverwege het jaar in alle vakken examen doen. Voorwaarde is wel dat de tijd die ze overhouden, nuttig wordt besteed. "Ze moeten niet tot september op straat gaan lopen", zei Van der Hoeven.

Vmbo

Op deze manier kunnen leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs eerder in het jaar examen afleggen op het niveau dat zij volgen en dan aan het eind van het jaar op een hoger niveau. In het vmbo komen er minder vakken met een verplicht centraal examen. Ook kunnen leerlingen binnen deze schoolsoort al in het voorlaatste jaar examen doen.

De plannen van Van der Hoeven voor basis- en voortgezet onderwijs geven de scholen in grote lijnen meer de vrije hand bij het geven van onderwijs. Het Rijk bepaalt wat de kerndoelen zijn en waarin examen wordt gedaan, maar de professional op school kan uit gaan maken hoe de les eruit ziet.

De onderwijsinspectie gaat bekijken of de scholen hun eigen voornemens, die ze vastleggen in het schoolplan, goed uitvoeren.