BRUSSEL - Kroatië is vrijdag aanvaard als kandidaat-lid van de Europese Unie. Regeringsleiders en staatshoofden van de huidige EU-landen hebben dat besloten tijdens hun vergadering in Brussel.

De gesprekken tussen EU en Kroatië beginnen voorjaar 2005. Een einddatum is niet vastgesteld. Op dit moment zijn Bulgarije, Roemenië en Turkije al kandidaat-lid. Van de eerste twee is de toetreding voorzien in 2007.

Kroatië telt 4,4 miljoen inwoners. Het verklaarde zich in 1991 onafhankelijk van de republiek Joegoslavië. Daar maakte het sinds deel van uit. In de oorlogen tegen Servië (1991, 1995) vielen .000 doden.