DEN HAAG - De ongeveer een miljoen ontvangers van huursubsidie krijgen een onverwachte meevaller. De korting van 12 euro per maand vanaf 1 juli gaat voorlopig niet door, doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is vertraagd tot na de zomer.

Het ministerie van Volkshuisvesting heeft voor de maand juli de korting al uitgevoerd op basis van de nieuwe wet. "Dit bedrag wordt vanzelfsprekend terugbetaald", meldde het ministerie vrijdag.

Volgens een woordvoerder zal zolang de senaat het voorstel van minister Dekker in bespreking heeft, niet worden gekort op de uitkering. Dat kan volgens een Kamerwoordvoerster tot in september of zelfs oktober duren.

Voor de begroting van VROM scheelt dit uitstel maandelijks een bedrag in de orde van grootte van 12 miljoen euro. Naar een oplossing voor dit gat in de begroting wordt gezocht, want de VVD-bewindsvrouw moet aan de afgesproken bezuiniging (in totaal 210 miljoen euro in 2007) tegemoetkomen. De woordvoerder kon daarover nog geen uitsluitsel geven.