AMSTERDAM - Zowel op het vmbo, havo als het vwo zijn de voorlopige slagingspercentages dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar. Ruim negentig procent van de vmbo-leerlingen en havisten mag zijn diploma op gaan halen. Op het vwo is het slagingspercentage net iets hoger: 93 procent.

Volgens woordvoerder Bert Brehm van de Centrale examencommissie vaststelling opgaven (Cevo) worden de exacte cijfers pas bekend na de zomer, omdat scholieren die in eerste instantie niet zijn geslaagd, nog een herexamen mogen afleggen. "Pas dan kan de definitieve balans worden opgemaakt. En dat heeft even de tijd nodig."

In totaal legden dit jaar ongeveer 194.000 leerlingen het eindexamen af. Het merendeel daarvan, 116.000, bestaat uit vmbo-scholieren. Ongeveer 46.000 leerlingen namen plaats in de examenbankjes voor het afleggen van het havo-examen. Op het vwo waren dit er bijna 32.000.