DEN HAAG - Ruim 90 procent van de kandidaten heeft dit jaar het eindexamen vmbo gehaald. Dat heeft de Centrale examencommissie vaststelling opgaven (Cevo) donderdag gemeld.

Het slagingspercentage is net zo hoog als vorig jaar. Ook in het havo en vwo zijn de resultaten vergelijkbaar met voorgaande jaren. In totaal legden dit jaar zo'n 194.000 leerlingen het centraal examen af. In het vmbo waren dat er 116.000, voor het havo waren er bijna 46.000 kandidaten en voor het vwo bijna 32.000.

Voor het eerst moest het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs zich houden aan de landelijke normen. Vorig jaar werden voor het eerst de examens in het vmbo centraal gehouden, maar mocht er nog van de normering worden afgeweken. Die overgang heeft volgens het Cevo geen problemen opgeleverd.

Alleen bij de beroepsgerichte vakken in de zogeheten basisberoepsgerichte leerweg, een van de vier leerwegen binnen het vmbo, konden scholen dit jaar nog eigen normen aanleggen. In 2005 is dit afgelopen en geldt binnen het hele vmbo een landelijke norm.