RIJSWIJK - De instroom van nieuwe asielzoekers in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is sinds januari van dit jaar gedaald met negenhonderd personen.
COA

Volgens een woordvoerder levert de daling vooralsnog geen oplossing voor de capaciteitsproblemen van het COA. "Aan de poort, dus bij de aanmeldcentra, komen minder mensen binnen. Maar dat wil niet zeggen dat onze problemen zijn opgelost."

Volgens het COA verblijven nog 83.000 asielzoekers in de diverse opvangcentra in het land. Het COA is bezig zijn opvang aan te passen aan het nieuwe regeringsbeleid. Zo richt de organisatie in de onderzoekscentra, waar de asielzoekers in het begin van hun procedure een aantal maanden blijven, zogenoemde campussen in voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. "Daarvoor moeten we bestaande opvangplaatsen inleveren. Dat kost dus ook capaciteit."

Bovendien zijn er volgens de woordvoerder nog erfenissen uit het verleden. Door grote tekorten aan opvangplaatsen is de afgelopen jaren bijvoorbeeld reservecapaciteit permanent in gebruik genomen, terwijl die bufferplaatsen daar eigenlijk niet voor bedoeld waren. "Ook die opvang zit nog altijd vol."

Volgens cijfers van Justitie uit februari is de instroom van asielzoekers in 2001 gedaald met 26 procent ten opzichte van 2000. In 2000 kwamen bijna 44.000 asielzoekers binnen. Vorig jaar waren dat er 32.579.