UTRECHT - Na jaren van stijging is voor het eerst sinds ruim tien jaar het aantal abortussen in Nederland gedaald, van 34.168 naar 33.159 in 2003. Bij tieners worden er vooral minder zwangerschappen afgebroken en bij een deel van de allochtone vrouwen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de twee overkoepelende organisaties van abortusklinieken, Stisan en Geboorteregeling West- en Zuid-Nederland .

Bekijk video:
Modem/ Breedband

In de cijfers, geanalyseerd door de Rutgers Nisso Groep in Utrecht, zijn nog niet de gevolgen te zien van het kabinetsbeleid om de pil met ingang van 1 januari 2004 uit het ziekenfonds te halen. Sterker nog, vice-voorzitter Y. Hazeveld van de Stisan zegt met spanning de resultaten over 2004 af te wachten. Dan wordt mogelijk pas zichtbaar wat die maatregel in de praktijk betekent.

Positief beeld

Het beeld dat uit de landelijke abortusregistratie 2003 naar voren komt is positief, stellen de klinieken. "Wel moet opgemerkt worden dat de veranderingen klein zijn. Het is dus nog te vroeg om na een jaar al te spreken over een trendbreuk van de stijgende abortuscijfers", staat in het rapport.

Het meest opvallend is de daling van het aantal tienerzwangerschappen dat werd afgebroken. In 2003 beëindigden 4120 tieners hun zwangerschap, terwijl het jaar daarvoor dat er 4420 waren. In een toelichting zegt Hazeveld dat de oorzaak achter die daling niet te achterhalen is. "Om die achtergronden in beeld te krijgen zou er meer onderzoek gedaan moeten worden."

Voor alle overige leeftijdscategorieën is sprake van een lichte stijging van het leeftijdsspecifieke abortuscijfer. Vrouwen van 20 tot 24 jaar blijven de groep met het hoogste risico op een abortus. Veertien van elke duizend vrouwen tussen de 20 en 25 jaar lieten in 2003 een abortus uitvoeren.

Allochtone vrouwen

Dat het aantal abortussen bij een deel van de allochtone vrouwen daalde, komt volgens Hazeveld mogelijk door het strengere overheidsbeleid ten aanzien van vluchtelingen en illegalen die in de groep overige landen zijn opgenomen.

Die daling is overigens niet merkbaar bij de traditionele allochtone vrouwen in Nederland. Bij Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen steeg het aantal abortussen wel. De meerheid van deze allochtone vrouwen in de abortusgroep is van de eerste generatie en dus geboren in het buitenland.

De pil

Uit de cijfers blijkt verder dat 30 procent van de abortuscliëntes zwanger is geworden, terwijl ze al een halfjaar voor de zwangerschap de pil gebruikten. Eveneens gebruikte 30 procent een condoom en 30 procent een andere vorm van anticonceptie.

"Heel opvallend is dat het gebruik van de overige anticonceptiemiddelen, waaronder de periodieke onthouding, is gedaald, gecombineerd met het feit dat zowel het pilgebruik als het condoomgebruik licht zijn gestegen, leidt dat tot de opmerkelijke conclusie dat het anticonceptiegebruik van abortuscliëntes is verbeterd", aldus de rapporteurs.

Vaker wordt gebruik gemaakt van de betrouwbare methoden en minder vaak van onbetrouwbare methodendat zowel het pilgebruik als het condoomgebruik licht zijn gestegen, leidt dat tot de opmerkelijke conclusie dat het anticonceptiegebruik van abortuscliëntes is verbeterd", aldus de rapporteurs. Vaker wordt gebruik gemaakt van de betrouwbare methoden en minder vaak van onbetrouwbare methoden.