DEN HAAG - "We hebben politiek gefaald." Minister Pronk van VROM zei dit donderdagavond in het tvprogramma NOVA over de val van de moslimenclave in Srebrenica in de zomer van 1995.

Naar schatting werden toen 7000 moslimmannen, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse militairen, afgevoerd, en waarschijnlijk vermoord. De Nederlanders hadden volgens Pronk de Bosnische mannen beter moeten beschermen.

Het vraaggesprek met Pronk was woensdagavond opgenomen, zonder dat hij wist dat het Interkerkelijk Vredesberaad

Volgens Pronk had het toenmalig kabinet, waarvan hij deel uitmaakte, vlak voor het drama duidelijk afgesproken dat de Nederlandse militairen "lotsverbondenheid" moesten tonen met de bedreigde moslims. De Dutchbat-militairen dienden al het mogelijke in het werk te stellen om de moslimmannen te beschermen. Het kabinet had toen al in de gaten dat de levens van de moslims ernstig gevaar liepen.

Volgens Pronk zijn op een of andere manier de instructies van het kabinet niet duidelijk overgekomen bij de militairen ter plekke. Naar zijn zeggen boden de militairen bescherming aan vrouwen en ouden van dagen, maar pas toen de mannen al waren afgevoerd.