DEN HAAG - Het kabinet laat bekijken of een geen-bezwaarsysteem voor orgaandonatie haalbaar is. Het systeem zou het huidige, dat te weinig donoren oplevert, moeten vervangen. Naar alle waarschijnlijkheid besluit de ministerraad vrijdag om een onderzoek naar het geen-bezwaarsysteem af te wachten. Dat hebben bronnen rond het kabinet woensdag bevestigd.

Het geen-bezwaarsysteem houdt in dat mensen die na enkele oproepen niets van zich laten horen automatisch worden ingeschreven als donor. Nu is het nog zo dat mensen zich actief moeten aanmelden.