DEN HAAG - Criminele jongeren komen voortaan na het uitzitten van hun straf voor de duur van zes tot negen maanden verplicht onder toezicht.

In die periode moet de jeugdreclassering de betrokkene op maat begeleiden. Dat moet voorkomen dat een jongere na terugkeer in zijn omgeving terugvalt in zijn criminele gedrag.

Dit is een van de maatregelen die staatssecretaris Kalsbeek van Justitie voorstelt in haar notitie Vasthoudend en effectief, waarmee zij de aanpak van de jeugdcriminaliteit wil verbeteren.

Het kabinet heeft donderdag ingestemd met haar plannen voor een sluitende aanpak tussen opsporing, vervolging en de uitvoering van de straf. Het kost per jaar 150 miljoen euro.

Nieuw kernpunt is dat de jeugdige crimineel ,,niet meer wordt losgelaten''. "De continuïteit is belangrijk. We moeten jongeren die uit het spoor zijn geraakt, blijven volgen", aldus Kalsbeek.

Het gaat om persoonlijke begeleiding, die zal aansturen op huisvesting, scholing of een baan. Als de betrokkene onwillig blijft, moet die alsnog zijn laatste stuk straf uitzitten.