WASHINGTON - De Amerikaanse generaal George Casey gaatgeneraal Ricardo Sanchez opvolgen als bevelhebber van debuitenlandse troepen in Irak. Dat maakte het Amerikaanse ministerievan Defensie, het Pentagon, dinsdag bekend. Casey is nu nogplaatsvervangend chefstaf van de Amerikaanse landmacht.

De vervanging van Sanchez was eerder al door functionarissen vanhet Pentagon bevestigd. Hij was dertien maanden actief in Irak. Defunctionarissen benadrukten eerder dat Sanchez' vervanging niets temaken heeft met het misbruik van Iraakse gedetineerden doorAmerikaanse militairen in de Abu Ghraib-gevangenis.