BAGDAD/WASHINGTON - De Verenigde Staten en de Iraakseovergangsregering in Bagdad zijn het oneens over de uitlevering vande voormalige Iraakse president Saddam Hussein. Washington wildedinsdag geen tijdstip geven, terwijl de Iraakse interim-premierAllawi stelde dat de ex-dictator nog voor de machtsoverdracht op 30juni in Iraakse handen komt om hem te berechten.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Volgens de Amerikaanse president Bush volgt de overdracht vanHussein op een "geschikt tijdstip". Hij zei er zeker van tewillen zijn dat de voormalige dictator achter tralies blijft na deoverdracht. "We willen niet dat Saddam Hussein om de een of anderereden niet voor het gerecht verschijnt", aldus Bush.

Uitgesloten

Een woordvoerder van het Amerikaanse bestuur in Irak sloot eenuitlevering voor eind deze maand praktisch uit. Volgens hem is eendergelijke stap niet mogelijk omdat Irak voor die datum nog geensoevereine regering heeft.

De zegsman benadrukte dat Hussein ook na de machtsoverdracht alskrijgsgevangene kan worden beschouwd. De ex-president, die eindvorig jaar was opgepakt, zit als krijgsgevangene in Amerikaansegevangenschap.

Vooruitgang

De nieuwe Iraakse premier Allawi had eerder verklaard dat zijnregering met autoriteiten van de buitenlandse coalitie over deuitlevering van Hussein onderhandelde. Bij de gesprekken zouvooruitgang zijn geboekt, zei hij tegen de Amerikaanse nieuwszenderCNN.

Eerder maakte hij bekend dat de Amerikanen Hussein en anderevoormalige topfiguren van het oude Baath-regime binnen twee wekenzouden overdragen aan de nieuwe regering in Bagdad. Hij zei verderdat de strafzaken dan zo snel mogelijk konden beginnen.

Illegaal

De Jordaanse advocaat die het verdedigingsteam van Husseinleidt, hekelde dinsdag het plan om de oud-president voor eenrechtszaak over te dragen aan de Iraakse interim-regering. RaadsmanRashdan noemde de overdracht illegaal. De gevangenen willen volgenshem onder geen beding aan deze regering worden overgedragen.

Hetadvocatenteam, gekozen door de vrouw en de drie dochters van devoormalige dictator, dreigt met juridische stappen tegen deAmerikaanse regering als aan hun herhaaldelijk gestelde eis omHussein te ontmoeten niet wordt voldaan.

Rode Kruis

Het Rode Kruis had begin deze week gesteld dat de VerenigdeStaten bij de geplande machtsoverdracht op 30 juni Saddam Husseinen hun andere krijgsgevangenen moeten aanklagen òf moetenvrijlaten. De Verenigde Staten en de nieuwe Iraakse regering werkensamen aan het opstellen van een aanklacht tegen Saddam.

De ex-dictator wordt op een geheim gehouden plaats vastgehoudensinds hij op 13 december werd opgepakt door de Amerikaansebezettingsmacht. Hij zal naar verwachting samen met andere ledenvan zijn bewind terechtstaan voor een speciaal tribunaal.

Oorlogsmisdaden

Deaanklacht kan betrekking hebben op oorlogsmisdaden tijdens debezetting van Koeweit (1990/91) of tijdens de Eerste Golfoorlogtegen Iran (1980/88). Ook kan de Iraakse ex-leiding misdaden tegende sjiitische Moeras-Arabieren in Zuid-Irak ten laste wordengelegd.