DEN HAAG - Ongeveer 6600 mensen hebben tussen begin maart en half april de thuiszorg opgezegd, nadat zij de rekening voor de eigen bijdrage hadden ontvangen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van tweede peiling die staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) heeft laten verrichten naar de effecten van het verhogen van de eigen bijdragen voor de thuiszorg.

De cliënten kregen gedurende een periode van zes weken samen met de rekening voor de thuiszorg informatie over eventuele teruggave van de ziektekosten via de belastingen en de mogelijkheid bij de gemeente een beroep te doen op bijzondere bijstand.

Op grond van die informatie besloten circa 6600 cliënten de zorg helemaal op te zeggen, ongeveer 1250 mensen zegden een deel van de zorg op. Het gaat voor 97 procent om huishoudelijke verzorging. Ruim driehonderd mensen die in januari de thuiszorg opzegden, besloten de thuiszorg juist weer in te schakelen.