DEN HAAG - Verandering van structuur en cultuur op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn noodzakelijk. Volgens minister Van der Hoeven is 1 januari 2004 al een begin gemaakt met het herstel van hiërarchie op het departement.

Van der Hoeven heeft dat maandag in de Tweede Kamer gezegd. Haar hoogste ambtenaar, Van der Steenhoven, werkt aan een omvangrijk plan om het ministerie beter te laten functioneren. Het departement heeft onlangs oud-minister De Ruiter aangetrokken als vertrouwenspersoon om interne klachten van ambtenaren beter af te handelen.

Parlementair onderzoek

Van der Hoeven ziet niets in een parlementair onderzoek naar de bestuurscultuur bij het ministerie, zoals de PvdA wil. De SP gaat nog verder en bepleit een parlementaire enquête. De bewindsvrouw denkt dat de al lopende onderzoeken van de Algemene Rekenkamer voldoende zijn.

De minister bestreed dat OCW veel meer dan andere departementen heeft uitgegeven aan ingehuurd personeel. Dat was vorig jaar 54 miljoen euro, terwijl alle ministeries 525 miljoen uitgaven. Wel besteedde Onderwijs veel meer dan andere departementen aan interim-managers: 7,5 miljoen. Van der Hoeven liet weten dat het aantal voor OCW werkzame adviesbureaus dit jaar van negentig is teruggebracht tot twintig.