DEN HAAG - Ook bij een hittegolf zoals in de zomer van 2003 moet Nederland verzekerd blijven van stroom. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat overweegt daarom in bijzondere gevallen de koelwaternorm voor elektriciteitscentrales tijdelijk te versoepelen, aldus het Radio-1 programma De Ochtenden maandag.

Koelwater, dat elektriciteitscentrales gebruiken, mag bij lozing niet warmer zijn dan 30 graden Celsius. Maar bij aanhoudende hitte, zoals afgelopen zomer, is het oppervlaktewater van zichzelf al zover opgewarmd dat de centrales te weinig kunnen koelen en zodoende de stroomvoorziening in het geding komt.

Reservecapaciteit

Afgelopen zomer dreigde hierdoor al stroomuitval omdat de centrales een tandje lager moesten draaien en de reservecapaciteit flink slonk. In een ontwerpnota stelt de staatssecretaris voor de koelwaternormen tijdelijk te versoepelen wanneer de nood aan de man komt, zo heeft het ministerie maandag bevestigd.

Dat het koelwater van een iets hogere temperatuur in uitzonderlijke gevallen toch geloosd mag worden, zal volgens het ministerie niet overal gelden. Op "kwetsbare wateren" zullen de bestaande regels van toepassing blijven, verzekert een woordvoerder. Op welke rivieren de versoepeling wel zou kunnen gelden, wil hij niet zeggen.

Test

Het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) bekijkt momenteel het voorstel van de staatssecretaris. Daarna moet het plan nog getest worden om te zien of "de praktijk aansluit bij de theorie".