DEN HAAG - Verloskundigen en kraamhulpen moeten problemen gaan opsporen bij de opvoeding van babies. Als ze problemen tegenkomen, dan moeten ze die laten opnemen in een centraal register van de gemeente, waar hulpverleners, medici en mogelijk ook de politie inzage in krijgen.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) zal maandag tijdens een conferentie een landelijk systeem voorstellen van registratie van problemen bij jonge kinderen. Door er zo snel bij te zijn, hoopt de staatssecretaris problemen bij de opvoeding in een vroeg stadium te kunnen corrigeren.