DEN HAAG - Het verkeer op de Nederlandse snelwegen heeftzaterdag lange tijd hinder ondervonden van (gedeeltelijke)afsluitingen van drie snelwegen. De A4 is tot maandagmorgenafgesloten in de richting van Den Haag en de A16 is totzondagmorgen bij Breda (knooppunt Galder) afgesloten voor verkeeruit de richting van Antwerpen.

Bij Rotterdam veroorzaakten werkzaamheden bij knooppunt Benelux,ongevallen en drukte wegens het optreden van Marco Borsatovertraging op de ringweg.

Omleidingsroute

Op de snelweg A44 in de richting van Den Haag, deomleidingsroute voor verkeer dat normaal gesproken gebruik maaktvan de A4, stond tussen 9.30 uur en 20.00 uur constant file, meteen maximale lengte van 10 kilometer.

Rijkswaterstaat verbreedt dit weekeinde de A4 op het afgeslotentraject van twee naar drie rijstroken. In het weekeinde van 9 toten met 12 juli gebeurt dit op het oostelijke gedeelte van de A4.

Galder

Bij knooppunt Galder onder Breda was de A16 in de rijrichtingAntwerpen-Rotterdam voor alle verkeer afgesloten in verband metasfaltering- en markeringswerkzaamheden. Dat gold ook voor hetverkeer op de A58 dat vanuit Tilburg richting Rotterdam enRoosendaal wilde rijden. Deze verkeersstroom loopt eveneens viaknooppunt Galder.

Het doorgaand verkeer uit Antwerpen werd omgeleidvia de A58, A27 en A59 en dat uit Tilburg via de A27 en A59. Vooralop de A27 stonden lange files.