APELDOORN - Een naaktfietstocht in Apeldoorn iszaterdagmiddag na ingrijpen door de politie vroegtijdig beëindigd.De deelnemers werd gevraagd hun kleren aan te trekken. Deorganisatie besloot daarna het vervolg van de fietstocht gekleed tevolbrengen, mede dankzij het slechte weer.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De eerste Nederlandse editie van de World Naked Bike Ride begonrond 12.20 uur met ongeveer dertig deelnemers bij het CentraalStation in Apeldoorn. Aan het begin van de fietstocht waren dedeelnemers nog gekleed, maar onderweg naar recreatiegebied Busslootrokken ze hun kleding uit. Volgens de organisatie gebeurde dat omniet te provocerend te zijn.

Klachten

Na enkele telefonische klachten en nadat de politie constateerdedat de naaktfietsers in overtreding waren, werd na een uuringegrepen. Deelnemers werd verzocht hun kleren weer aan tetrekken, wat de meeste fietsers ook deden. Slechts een kleingroepje wist volgens de organisatie naakt het naturistendeel vanrecreatiegebied Bussloo te bereiken.

In het recreatiegebied besloot de organisatie het vervolg van detocht, terug naar het station in Apeldoorn, gekleed te volbrengen.Volgens de organisatie kwam het verzoek van de politie niet geheelongelegen. "Het weer zat niet echt mee. We hadden het best welkoud. Een paar deelnemers begonnen naakt aan de terugweg, maarvanwege het slechte weer hebben ook zij hun kleren weer aangedaan", aldus een woordvoerder.

Duim

Ondanks de vroegtijdige beëindiging van de naaktfietstochtspreekt de organisatie van een groot succes. "Veel mensen langshet parcours reageerden enthousiast en staken hun duim op.Daarnaast is het ingrijpen van de politie een interessanteaanleiding voor een discussie over wat wel en niet mag inNederland." De organisatie wil het evenement de komende jarenopnieuw organiseren, bij voorkeur steeds in een andere stad.

Doel van de naaktfietsers is het "terugclaimen van de vrijheidom naakt te mogen zijn", aldus de organisatie. De naaktfietsershadden voor hun fietstocht geen vergunning aangevraagd bij degemeente Apeldoorn. De groep is principieel tegen het aanvragen vaneen vergunning om naakt te mogen zijn. Daardoor is denaaktfietstocht formeel illegaal en is sprake van nudisme in plaatsvan het legale naturisme. De organisatie verwachtte niet dat depolitie zou ingrijpen.

Ervaring

De naaktfietstocht is de eerste Nederlandse versie van de WorldNaked Bike Ride. Het evenement wordt in meerdere landen gehouden.Landen zoals Spanje, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland hebben alruime ervaring met naaktfietstochten.