DEN HAAG - Automobilisten kunnen in de toekomst hun rijbewijsna twee ernstige overtredingen kwijtraken, ook als een van diefouten op de brommer is begaan. Dat schrijft minister Peijs (V&W)in een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van hettoekomstige puntenrijbewijs.

Mensen met een rijbewijs die binnen vijf jaar twee keer in defout gaan, kunnen dan hun bevoegdheid verliezen. Het gaat ombijvoorbeeld het rijden onder invloed, het veroorzaken van eenverkeersongeval en grove snelheidsovertredingen.

De rechter zal bepalen hoe lang iemand zijn rijbewijs kwijt is.Als de rijontzegging langer duurt dan de geldigheid van hetrijbewijs, zal de betrokken weggebruiker een nieuw rijbewijs moetenaanvragen.

Peijs verwacht in het voorjaar van 2005 een wetsvoorstel overhet puntenrijbewijs aan de Tweede Kamer te sturen. In juli ontvouwtde bewindsvrouw in het kabinet haar plannen voor hetbromfietsrijbewijs.