RIJSWIJK - Het asielbeleid moet niet op nationale schaalworden uitgevoerd, maar Europees. Hoge Commissaris voor deVluchtelingen, Ruud Lubbers, wil dat Nederland het komende maandenals voorzitter van de Europese Unie probeert een Europeesasielcentrum op te zetten, zei Lubbers zaterdag in de Volkskrant.

Daar zouden alle vluchtelingen en asielzoekers van eennationaliteit, bijvoorbeeld Oekraïniers, naartoe worden gestuurd,of ze nou asiel aanvragen in Brussel of Kopenhagen. Zo'n Europeescentrum zou de vluchtelingen een faire behandeling moet geven eneffectiever zijn om de mensenhandel te bestrijden.

'Hardvochtig'

In het interview kraakt Lubbers opnieuw het asielbeleid vanminister Verdonk. Hij noemt het "hard en in zijn uitwerkinghardvochtig".

Lubbers verwacht ook niet dat het beoogde aantal uitzettingenzal worden gehaald. Lubbers gaat niet substantieel in op hetonderzoek dat momenteel tegen hem loopt na een klacht over seksueleintimidatie.