DEN HAAG - Door het beleid van de PvdA zal de koopkracht in de komende vier jaar meer stijgen dan door het beleid van VVD, CDA en D66. Dat staat in de 'doorrekening' van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). Daar staat tegenover dat het beleid van de VVD een betere basis legt voor blijvende economische groei dan het programma van de PvdA.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA leidt niet tot extra werkgelegenheid in het bedrijfsleven, maar wel in de collectieve sector. Het programma van de VVD remt daarentegen de groei van de werkgelegenheid in de collectieve sector af, en leidt tot meer extra banen in het bedrijfsleven. Het CDA laat de werkgelegenheid in de collectieve sector niet extra groeien en schept minder banen in het bedrijfsleven dan de VVD.

Dat het VVD-beleid de beste basis biedt voor een blijvende economische groei is onder meer toe te schrijven aan lastenverlichting en de aanpak van de WAO. Het beleid van de VVD leidt echter ook tot een matige loonontwikkeling en tot een lage inkomensgroei voor gezinnen. De PvdA scoort de komende vier jaar beter bij de koopkracht dan de VVD en het CDA. Ook de hoge inkomens, dat wil zeggen boven de Ziekenfondswet-grens, scoren bij de PvdA nog iets beter dan bij de VVD.

Daling

Na 2006 is bij het VVD-beleid nog een flinke daling van de werkloosheid te verwachten. Bij het beleid van de PvdA zal na 2006 de werkloosheid nog wat oplopen.

Het beleid van D66 is relatief goed voor het milieu én voor de economie. GroenLinks heeft een ,,ambitieus'' milieuprogramma met hoge heffingen op vervuilende activiteiten. Dat leidt niet alleen tot een naar verhouding hoge inflatie, maar ook tot verslechtering van de concurrentiepositie van delen van het bedrijfsleven.

De ChristenUnie komt met lastenverzwaring en de hogere uitgaven in de collectieve sector hebben een positief effect op de werkloosheid, maar dit heeft geen blijvend gevolg na 2006. De Socialistische Partij kiest voor verhoging van de uitkeringen en voor een stevig milieubeleid, maar dat leidt volgens het CPB ook tot een hogere werkloosheid en het verbetert niet de kracht van de economie.