DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag besloten de militaire missie in Irak met nog eens acht maanden te verlengen. Rond half maart volgend jaar zet het kabinet echter definitief een punt achter de Nederlandse aanwezigheid in de zuidelijke provincie Al Muthanna.

De unaniem aangenomen resolutie van de Veiligheidsraad, die de aanwezigheid van buitenlandse militairen in het land legitimeert, heeft volgens minister Bot van Buitenlandse Zaken een doorslaggevende rol gespeeld bij het besluit. Maar ook de uitnodiging van de Iraakse interim-premier Allawi aan de buitenlandse troepen om nog enige tijd te blijven was een absolute randvoorwaarde.

Zinvolle bijdrage

Verder speelde bij de afweging een rol dat de Nederlandse militairen nog steeds een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de stabiliteit in de provincie. Bovendien vormen de Nederlandse troepen een veiligheidsparaplu voor een Japanse eenheid die veel geld heeft meegekregen voor de wederopbouw van de regio.

Premier Balkenende en minister Bot spraken van een "moeilijk besluit dat niet zonder risico's is". Minister Kamp van Defensie zei vooral in de aanloop van de soevereiniteitsoverdracht op 30 juni en in de aanloop naar de verkiezingen van begin volgend jaar te rekenen op meer geweld. Maar volgens hem is het bijna 1400 militairen tellende Nederlandse detachement ook berekend op deze moeilijke taken en kunnen de soldaten rekenen op de warme steun van de plaatselijke bevolking.

Schatkist

De Apache-gevechtshelikopters die sinds begin deze maand de Nederlandse aanwezigheid ondersteunen mogen van het kabinet eveneens blijven zolang zij nodig zijn. De verlenging kost de schatkist nog eens rond 45 miljoen euro extra. Volgens Bot leveren de extra kosten geen problemen op.

De Tweede Kamer is nog steeds verdeeld over het besluit van het kabinet. CDA, VVD, D66 en de kleine christelijke partijen kunnen zich vinden in de verlenging, vooral nu er een helder VN-mandaat op tafel ligt. VVD-woordvoerder Wilders deed er zelfs nog een schepje bovenop en wilde niet uitsluiten dat de Nederlandse militairen ook na maart nog nodig zouden kunnen zijn. "Nederland heeft een zware verantwoordelijkheid naar de lokale bevolking en voor de stabiliteit in het Midden-Oosten", zei hij.

Uitsluitsel

SP en GroenLinks moeten niets hebben van verlenging. Maar ook de LPF haakt af. Fractievoorzitter Herben wil alleen instemmen met een verlenging van vier maanden. De PvdA wil nog geen uitsluitsel geven al staat de deur weer op een kier nadat de internationale gemeenschap in de VN weer op een lijn is gekomen. De partij wil pas tijdens het Kamerdebat haar kaarten op tafel leggen.