AMSTERDAM - Dat de toename van allergie bij kinderen verband zou houden met de inentingen die ze krijgen, is geen enkel bewijs. De hoge vaccinatiegraad van westerse kinderen en de toename van allergie zijn de laatste jaren vaak met elkaar in verband gebracht. Een vergelijking van alle wetenschappelijke studies op dit gebied leidt tot de conclusie dat een verband niet bestaat.

Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Utrecht publiceren hun bevindingen binnenkort in het vakblad Vaccine. Vrijdag presenteerden ze de onderzoeksresultaten reeds voorafgaand aan een internationaal congres voor allergologen en immunologen in Amsterdam.

Hoog opgeleiden

Vooral hoog opgeleide ouders in de grote steden laten hun kinderen soms niet inenten. Een van de redenen die zij daarvoor aanvoeren, is de veronderstelde verhoogde kans op allergieën die dit met zich mee kan brengen. "Dit kan niet langer een reden zijn om je kind vaccinaties te onthouden. De veronderstelling klopt niet. Vaccinaties zijn een van de grootste verdiensten van de gezondheidszorg'', benadrukte onderzoeker S. Koppen vrijdag.

Allergie neemt in West-Europa epidemische vormen aan, blijkt uit cijfers van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Ruim een kwart van de bevolking is gevoelig voor allergische aandoeningen en astma. Bij kinderen en jongvolwassenen is dit zelfs procent. Leefstijl, voedingspatronen, stress, omgevingsfactoren en erfelijke aanleg zijn de belangrijkste oorzaken. De afgelopen twintig jaar is het aantal mensen dat lijdt aan allergische aandoeningen verdubbeld.