DEN HAAG - Het kabinet spreekt vrijdag over een voorstel van staatssecretaris Van Geel van Milieu om de accijns op diesel te verhogen. Het is echter nog maar de vraag of Van Geel hiervoor steun krijgt in de ministerraad. Staatssecretaris Wijn (Financiën), verantwoordelijk voor het fiscale beleid, is volgens ingewijden nog niet toe aan een verhoging van de dieselaccijns.

Van Geel wil met fiscale maatregelen een milieuvriendelijker gedrag teweeg brengen. Hij denkt onder meer aan een accijnsverhoging op diesel van 1 eurocent per liter per 1 januari. Halverwege 2005 zou de acccijns op zwavelhoudende diesel nogmaals met 1 eurocent moeten stijgen. Voor zwavelvrije diesel zou de accijns in 2006 met 1 eurocent omhoog moeten gaan.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is faliekant tegen het besluit van Van Geel. Voor het wegtransport pakt de verhoging van de dieselaccijns slecht uit. Vervoerders hebben geen keus in brandstof. "De eerste vrachtauto met een benzinemotor moet nog uitgevonden worden", liet TLN-voorzitter M. van der Harst in een schriftelijke verklaring weten. De hogere accijns is volgens de brancheorganisatie een nutteloze lastenverzwaring.

Ook RAI en de Bovag zien niks in het voorstel van de staatssecretaris. "Een verhoging van de dieselaccijns levert extra problemen op voor de pomphouders in de grensstreek, betekent een lastenverzwaring voor burger en bedrijfsleven en stoort de ontwikkeling van de economie en de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven", zei directeur K. Burgman van de Bovag.

De EVO, de organisatie van de verladers, denkt dat de voorgestelde verhoging van de dieselaccijns niet bijdraagt aan een beter milieu. Het vrachtverkeer zal er niet door afnemen. Een hogere dieselaccijns kan er toe leiden dat mensen meer auto's gaan kopen die op benzine rijden, maar de benzineauto's stoten meer broeikasgas, CO2, uit. De EVO wijst erop dat de hogere brandstofprijzen leiden tot meer BTW-opbrengst en suggereert dat dit geld ingezet kan worden om met technische middelen vrachtwagens milieuvriendelijker te maken.

Volgens Milieudefensie is verhoging van de dieselprijs wel goed voor het milieu, maar deze organisatie vindt wel dat Van Geel "slechts een piepklein stapje zet in de goede richting". In opdracht van Milieudefensie berekende het adviesbureau CE onlangs dat van een verhoging van de accijns met 10 eurocent wel effecten te verwachten zijn. Het zou leiden tot zuiniger rijgedrag, aanschaf van zuiniger auto's en meer vervoer over water en spoor.