AMSTERDAM - De verkiezingen voor het Europese parlement worden donderdag in Nederlandgecontroleerd door buitenlandse waarnemers. Ze noemen zich leden van de'Derde Kamer' en komen uit de hele wereld. Ze ondervragen door het hele landop stembureaus kiezers over waarom ze op welke partij hebben gestemd.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Tot de 150 leden van dit 'schaduwparlement' behoren ook dertig waarnemersuit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Ze onderzoeken het democratisch gehaltevan de verkiezingen in Nederland.

Belangrijkste kritiekpunt van dewaarnemers: de bevolking wordt onvoldoende geïnformeerd en hebben te weiniginbreng in de besluitvorming over Europa. "Het lijkt wel alsof de kwestieEuropa hier een taboe is. Politici praten er niet graag over, dat vind ikook wel begrijpelijk. Ze maken zich waarschijnlijk meer zorgen over wat erin hun eigen land gebeurt," aldus de uit Iran afkomstige waarnemer MazdakMirramezani.

Volgens EU-commissaris Frits Bolkestein, die donderdag in Amsterdam stemde,moeten mensen zich zelf meer gaan interessen voor de Europese politiek en isdat niet alleen een taak voor de partijen. De `Derde Kamer` is eeninitiatief van het Nationaal Comité voor Duurzame Ontwikkeling.(