WASHINGTON - Veiligheidsagenten hebben woensdagavond hetCapitool, de zetel van het Amerikaanse Congres in Washington,ontruimd. Dat gebeurde na een vals alarm, enkele uren voor deaankomst van het lichaam van de overleden ex-presidentRonald Reagan, dat daar zal worden opgebaard.

Alle medewerkers in het gebouw en het publiek dat al in de rijstond om Reagan de laatste eer te bewijzen, werd opgedragen weg terennen. Mogelijk is een alarm afgegaan door een vliegtuig in denabijheid. Na enkele minuten werd de waarschuwing opgeheven.

Vervoer

Het vervoer van het stoffelijk overschot van de Amerikaanseex-president Ronald Reagan verliep verder probleemloos. Het is woensdagavond vanuit Californiëovergevlogen naar Washington DC. Het vliegtuig met daarin de kist,landde rond 23.00 uur Nederlandse tijd op Andrews Air Force Base.

De lijkkist zal na aankomst naar het Capitool worden gereden. Daar kan het publiek 34 uur langafscheid nemen van de zaterdag overleden veertigste president vande Verenigde Staten.

Belangstelling

De eerste belangstellenden stonden al vele uren voor aankomstvan het vliegtuig in de rij voor het Capitool te wachten. Deverwachting is dat er in totaal 150.000 tot 200.000 Amerikanenlangs de baar zullen trekken. In Californië deden dat al ongeveer.000 mensen.

Vrijdag is in Washington een uitvaartdienst waarna de kist naarCalifornië teruggaat. In deze Amerikaanse staat zal Reagan wordenbegraven op het terrein van de naar hem genoemde bibliotheek inSimi Valley, nabij Los Angeles.