MADRID/BRUSSEL - In Nederland heeft een groep vanmoslimextremisten paraat gestaan voor het plegen van aanslagen. Diegroep is "om verschillende redenen" uiteengevallen. Momenteelbestaat de cel nog maar uit één persoon, iemand die "nerveus" isen net uit de gevangenis komt.

Deze onthulling, woensdag gemeld door de Spaanse krant El Pais,is te lezen in de transcriptie van een afgeluisterd telefoongesprekvan Rabei Osman el-Sayed Ahmed, alias Mohammed de Egyptenaar. Dezeman werd dinsdag in Italië opgepakt op verdenking het brein te zijngeweest achter de aanslagen op forenzentreinen in Madrid op 11maart.

'Project'

De 33-jarige, verdacht van banden met het al-Qaedanetwerk, zegtin een van de afgeluisterde gesprekken volgens El Pais ook dat deaanslagen in de Spaanse hoofdstad zijn "project" zijn geweest.Door de aanslagen kwamen 191 mensen om het leven.

De verwijzing naar ons land maakt niet duidelijk of de 'cel'aanslagen in Nederland of elders in Europa wilde plegen. Evenmin ishelder wanneer precies de groep in Nederland ontbonden zou zijn enof er een direct verband was met de voorbereidingen van deaanslagen in Madrid.

Aanslagen

De politie in België pakte dinsdag op verzoek van de Italiaansejustitie vijftien mensen op die mogelijk ook iets te maken hebbenmet de aanslagen. Volgens een Franse justitiële bron zou deze groepmogelijk ook aanslagen hebben voorbereid op Frans grondgebied. Viervan de vijftien zijn woensdag formeel onder arrest geplaatst.