DEN HAAG - De oppositiefracties in de Tweede Kamer voelenzich buitenspel gezet bij het aftreden van staatssecretaris Nijsvan Onderwijs. Ook de regeringsfracties CDA en D66 toonden zich verrast, maarzeiden het besluit van Nijs te respecteren.

Nijs stapte woendag op na druk van de VVD-top,terwijl de Kamer daar tijdens een debat over haar positiedinsdagavond niet op had aangedrongen. Woordvoerder Slob van de ChristenUnie sprak woensdagavond in een spoeddebat van "een toneelstukje".PvdA-Kamerlid Van Nieuwenhoven kwalificeerde de gang van zaken als"achterkamerbeleid". Fractieleider Halsema van GroenLinks had hetover "personeelsbeleid van de VVD-top".

Voor de regeringspartijen kwam het opstappen van de staatssecretaris ookvolslagen onverwacht. D66-leider Ditrichdrong aan op een goede vervanger voor Nijs. Premier Balkenende vertelde woensdagmiddag verrast te zijn doorhet besluit.

Balkenende werd 's middags om half twee door vice-premier Zalmop de hoogte gesteld van het besluit van Nijs. Dat kwam tot standna een gesprek dat ze had met de VVD-top. De premier heeft toen nogaan Zalm gevraagd of de beslissing van Nijs "definitief" was. Datbleek het geval. Later heeft hij nog met Nijs zelf gesproken.

Balkenende zei in de Kamer het besluit van Nijs te betreuren."Maandag hadden we nog geconstateerd dat er een basis was om doorte gaan", aldus de premier. Hij wees erop dat hetTweede-Kamerdebat over Nijs weliswaar "pittig" was, maar dat ergeen motie van wantrouwen tegen haar werd ingediend. "Maar ik hebhet besluit van de staatssecretaris te respecteren", aldusBalkenende.

De premier nam afstand van kritiek van de PvdA dat hij "deregie kwijt zou zijn". "De bewindspersonen zitten er namens eenpartij en ik heb niet de regie in de VVD."