DEN HAAG - Geen resocialisatie meer voor kortgestraften, eensober regime voor bepaalde groepen gedetineerden en vakerelektronisch huisarrest. Het zijn enkele van de maatregelen dieminister Donner (Justitie) gaat nemen om veroordeelden effectieveren goedkoper te straffen.

Dat heeft de bewindsman woensdag geschreven in een brief aan deTweede Kamer. Ondanks de uitbreiding van het aantal cellen blijvener ernstige tekorten. Dat komt doordat het aantal celstraffen sinds is toegenomen met 40 procent en het aantal taakstraffen isgestegen van ongeveer 15.000 in 1995 tot 31.000 in 2003.

Naast alternatieve straffen wil Donner bekijken of sommigegroepen niet ten onrechte in het strafrecht zijn beland. Hij denktdaarbij aan psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten,illegale vreemdelingen en verslaafden. Voor deze groep moetenandere voorzieningen worden getroffen.

Gedetineerden die een lange straf uitzitten mogen pasresocialeren als uit een grondige risicotaxatie blijkt dat dit ookkans van slagen heeft. Ook bekijkt Donner of het mogelijk isgevangenen een deel van hun straf buiten de gevangenismuren telaten uitzitten. Verder ziet hij een belangrijke rol weggelegd voorde meermanscel bij het oplossen van de capaciteitsproblemen.