DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen moeten reizigers vervangend vervoer betalen, dat zij hebben genomen omdat zij door vertraging van hun trein bijvoorbeeld hun vliegtuig, een ziekenhuisbehandeling of een examen dreigden te missen.

Als de gedupeerden kunnen aantonen dat ze lelijk in de knel zijn gekomen omdat ze de verlate trein hadden genomen, moeten ze bijvoorbeeld taxikosten kunnen terugkrijgen.

Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die woensdag en donderdag twee nieuwe spoorwetten bespreekt met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat.

Als de bewindsvrouw niet belooft dat zij de aansprakelijkheid van de NS gaat regelen, komt in elk geval haar PvdA-partijgenoot Dijsselbloem met een eigen wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld.

CDA'er Eurlings steunt deze lijn. GroenLinks wil eigenlijk nog veel verder gaan. De fractie wil de uitzonderingspositie van de NS voor aansprakelijkheid helemaal uit het Burgerlijk Wetboek schrappen.

Volgens Dijsselbloem levert dit echter een stortvloed aan claims op en leidt dat tot het failliet van de NS.

De Kamer vindt verder dat de minister te weinig verantwoordelijkheid krijgt voor het spoorvervoer in de nieuwe spoorwetten. ,,Wat nu dreigt is dat de minister zich kan verschuilen achter de afspraken met de NS'', zei PvdA-leider Melkert aan de vooravond van het debat.

De fractievoorzitter wil expliciet vastleggen dat de minister verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het spoor. Ook moet deze kunnen worden aangesproken op bijvoorbeeld de veiligheid en de kans op een zitplaats in de trein.