AMSTERDAM - Verspreid door het hele land worden woensdag ongeveer tweeduizend straten afgesloten om kinderen de mogelijkheid te geven veilig op straat te spelen. Dit gebeurt in het kader van de Nationale Straatspeeldag, die woensdag voor de vijftiende keer wordt gehouden op initiatief van verkeersorganisatie 3VO.

Onderzoek onder de kinderen heeft volgens 3VO uitgewezen dat jongeren vooral mee willen doen omdat auto's altijd voor grote problemen zorgen op de weg. Kinderen noemden daarbij vooral te hard rijden en parkeeroverlast als voornaamste bron van irritatie. Daarnaast vind de jeugd dat de Straatspeeldag ook moet dienen om de overheid te wijzen op onveilige wegen en de overlast van vrachtverkeer.

De verkeersorganisatie heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten het thema dit jaar in het teken te laten staan van bovengenoemde top-3. Deelnemers is dan ook gevraagd op hun eigen wijze aandacht te vragen voor de problematiek. Daarvoor zijn onder meer bordjes uitgedeeld met daarop de tekst 'Dat Kan Anders', die jongeren op onveilige plaatsen kunnen neerhangen.

SP-Kamerlid Agnes Kant is dit jaar uitgeroepen tot ambassadrice van de Straatspeeldag. Zij opent de festiviteiten officieel om 15.00 uur in Rijswijk, waar zijn aanwezig is op de kruising van de Hoornburglaan en de Regentesselaan. De organisatie gaat er vanuit dat ongeveer 250.000 kinderen meedoen aan de actie.