NEW YORK - De VN-Veiligheidsraad heeft dinsdagunaniem ingestemd met de resolutie die de soevereiniteitsoverdrachtin Irak regelt. Alle vijftien landen die lid zijn van de raadstemden voor de vierde versie van de resolutie die was ingedienddoor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Intussen kwam er inIrak een einde aan de lange gijzeling van verscheidenebuitenlanders.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De resolutie bepaalt onder meer dat Irak na 30 juni weer eensoevereine staat wordt. Ook wordt er een tijdschema ontvouwd voordemocratische verkiezingen in het land, die niet later dan 31januari 2005 moeten worden gehouden.

Brede steun

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, John Negroponte,verklaarde na de stemming dat de unanimiteit in de Veiligheidsraadaangeeft dat er "brede internationale steun" bestaat voor een"federaal, democratisch en verenigd Irak".

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Zebari verklaarde datde resolutie "het concept van bezetting" wegneemt. De nieuweIraakse president al-Yawar liet weten dat er nu een "nieuwtijdperk aanbreekt in een hopelijk prettige Iraakse geschiedenis".

Voorstanders

In de loop van dinsdag werd al duidelijk dat er in deVeiligheidsraad brede steun bestond voor de jongste versie van deresolutie. Frankrijk en Duitsland, beide tegenstanders van deoorlog in Irak, lieten duidelijk weten voor de resolutie te zullenstemmen.

De Franse en Duitse toezegging volgde op de laatste concessiesvan de Amerikanen en Britten wat betreft de inhoud van deresolutie. De tegenstanders van de oorlog in Irak wilden dat detoekomstige Iraakse regering meer te vertellen zou krijgen overAmerikaanse militaire operaties.

Geen veto

De resolutie zegt dat de Irakezen advies mogen geven over"fundamentele veiligheids- en beleidszaken, waaronder beleid overgevoelige offensieve operaties", maar geeft hen geen vetorecht.

Verder is bepaald dat de multinationale troepenmacht in Irak "terbeschikking staat" van de overgangsregering. De coalitietroepenblijven verantwoordelijk voor de vrede en stabiliteit in Irak.

De resolutie bepaalt verder dat het coalitiebestuur na 30 juniophoudt te bestaan. De Irakezen krijgen dan weer zeggenschap overhun eigen politieke beleid, hun financiën en de natuurlijkebronnen. Dat is in Irak vooral belangrijk wegens de olie.

Grondwet

Verder is vastgelegd dat het parlement dat bij de eerste vrijeverkiezingen, in januari 2005, zal worden gekozen een nieuwegrondwet moet opstellen. Uiterlijk op 31 december volgend jaarmoet Irak een regering hebben die op basis van die grondwet isgekozen. Als deze regering is geïnstalleerd, eindigt het mandaatvan de internationale troepenmacht. Irak kan overigens al eerderaan de VN vragen dat mandaat in te trekken.

Nu de resolutie is aangenomen, lijkt verlenging van deNederlandse militaire missie in Irak zeker. Regeringspartijen CDAen VVD hebben al eerder laten doorschemeren daar voor te zijn.Premier Balkenende zei dinsdag, na de stemming in deVeiligheidsraad, te verwachten dat ook de PvdA uiteindelijk zalinstemmen met verlenging van de Nederlandse missie in Irak.

'Onwaarschijnlijk'

Balkenende zei tegen het ANP dat het hem "hoogstonwaarschijnlijk" lijkt dat de PvdA tegen stemt, "Het gaat danook om fair play in de politiek. Deze resolutie is een realiteitwaar niemand omheen kan", aldus de minister-president. Vrijdagbesluit het kabinet over de verlenging van de aanwezigheid van ruim Nederlandse militairen in Irak.