DEN HAAG - Minister Verdonk heeft vrijdag een gesprek metvoormalig VVD-leider Dijkstal over zijn harde kritiek op haarintegratiebeleid. De bewindsvrouw wil dat haar partijgenootbepaalde uitspraken terugneemt.

Met name de vergelijking tussen een jodenster en een nieuwvignettensysteem die de mate van inburgering moet meten, zit haarhoog.

Woede

Dijkstal heeft zich verder de woede van andere VVD'ers op dehals gehaald door in het Algemeen Dagblad af te geven op depolitieke toon van de huidige VVD jegens allochtonen.

VVD-Tweede-Kamerlid Wilders vindt dat Dijkstal moet opstappen uitde commissie-PaVEM, die de participatie van allochtone vrouwen wilbevorderen. De commissie ontwikkelt hiertoe vooral eigeninitiatieven, samen met gemeenten.

Schaden

Overigens is het wel mogelijk dat Dijkstal uit deze tijdelijkecommissie kan worden gezet, omdat die is ingesteld door deministers De Geus van Sociale Zaken en Verdonk. Als een lid vanzo'n tijdelijke commissie bijvoorbeeld niet functioneert of hetaanzien ervan schaadt, dan kan hij er uit worden gezet. Verdonkheeft zich daarover nog niet uitgelaten en wil eerst een gesprekvoeren.

Verder is ook nog niet zeker of het vignettensysteem er echtkomt. Verdonk laat ook nog een andere methode ontwikkelen. Ze zalhierover in september een keuze maken.